Łożyska walcowe z pełną liczbą wałeczków

Produkujemy łożyska w wersjach standardowych, jak również dostosowujemy naszą ofertą do specyficznych oczekiwań klienta, realizując produkcję na specjalne zamówienie.

Dzięki masywnym pierścieniom wewnętrznym i zewnętrznym i zastosowaniu możliwie największej liczby wałeczków osiągają przy niewielkich rozmiarach maksymalne obciążenia promieniowe. Standardowo IDC oferuje w tym zakresie łożyska jednorzędowe i dwurzędowe, łożyska swobodne (łożyska nieustalone), łożyska ustalone w jednym kierunku oraz łożyska ustalone w dwóch kierunkach.

TYPY ŁOŻYSK WALCOWYCH Z PEŁNĄ LICZBĄ WAŁECZKÓW

  • Łożyska swobodne (nieustalone) - Łożyska serii NNCL
  • Łożyska ustalone w jednym kierunku - Łożyska serii NCF, Łożyska serii NJG, Łożyska serii NNCF
  • Łożyska ustalone w dwóch kierunkach - Łożyska serii NNC, Łożyska serii NNF

SPECYFIKACJA ŁOŻYSK WAŁECZKOWYCH

  • Wymiary - zgodne z normami DIN 616 i ISO 15. Dwurzędowe łożyska walcowe serii 48 i 49 są zgodne z normą DIN 5412-9. 
  • Temperatura pracy - łożyska walcowe z pełną liczbą wałeczków mogą być standardowo stosowane w temperaturach roboczych od -30 do +120°C. Na życzenie łożyska mogą być dostarczone także w wersji stabilizowanej temperaturowo. Łożyska serii NNF ze względu na materiał, z którego wykonane są uszczelki pierścieni oraz ze względu na zastosowany smar mogą być stosowane wyłącznie w temperaturach od -20 do +80°C.
  • Obróbka cieplna - pierścienie i elementy toczne są standardowo zahartowane. Łożyska mogą być także wyposażone w komponenty utwardzone lub hartowane bainitycznie (na zamówienie).
  • Powierzchnie - pierścienie i elementy toczne w wersji standardowej są pozbawione powłok ochronnych. Na zamówienie możliwe jest dostarczenie łożysk z powłokami zmniejszającymi tarcie oraz chroniącymi przed korozją.
  • Niewspółosiowość - w przypadku jednorzędowych łożysk walcowych z pełną liczbą wałeczków dopuszczalne jest przesunięcie kątowe między pierścieniem zewnętrznym a pierścieniem wewnętrznym, nie przekraczające dwóch minut kątowych. Nie spowoduje to zmniejszenia żywotności łożyska.
  • Tolerancje - łożyska walcowe z pełną liczbą wałeczków są standardowo produkowane w klasie tolerancji PN wg DIN 620-2 lub ISO 492. Inne tolerancje na zamówienie.
  • Promieniowy luz łożyskowy - promieniowy luz łożysk walcowych z pełną liczbą wałeczków odpowiada luzowi klasy CN wg DIN 620-4 lub ISO 5753. Na zamówienie łożyska o innym luzie.