Dział badań i rozwój odgrywa znaczącą rolę w strukturze firmy IDC. W tym dziale definiujemy parametry dotyczące funkcji, jakości oraz niezawodności produktu i koszty cyklu życia produktu.


Poprzez wymianę informacji z klientem wymagania i zadania stawiane produktom są odpowiednio zdefiniowane i opisane. Wykwalifikowani inżynierowie oraz zespół techników analizuje wymagania postawione produktom.

Wybierane są rozwiązania zapewniające klientowi maksymalne korzyści: pod względem specyfikacji produktu oraz opłacalności produkcji.

Projektowanie i konstrukcja jest przeprowadzona przez doświadczony personel za pomocą nowoczesnych technologii 3D.

Wynik prac projektowych jest weryfikowany analitycznie, metodami elementów skończonych, czy poprzez symulację. Walidację przeprowadzamy poprzez liczne testy podzespołów oraz prototypów.

Wszystkie zmiany w procesie rozwoju produktu mogą być śledzone w System Zarządzania Danymi o Produkcie.